Starše obveščamo, da bo vpis v prvi razred OŠ Dob in PŠ Krtina potekal v mesecu februarju za šolsko leto 2022/2023.

Šolski novinci

V skladu Zakonom o OŠ morate starši obvezno vpisati otroke, ki bodo v  koledarskem letu 2022, v katerem bodo začeli obiskovati OŠ, dopolnili 6 let (rojeni od 1. 1.  do 31. 12. 2016).

Vpis bo potekal v sredo, 9. februarja in v četrtek, 10. februarja 2022.

Vpis v 1. razred bo zaradi varnostnih epidemioloških ukrepov potekal drugače kot pretekla leta. Vsa obvestila, navodila in usmeritve boste starši v pisni obliki prejeli po navadni pošti.

V obeh dnevih vpisa bo šolska svetovalna delavka za vse morebitne dodatne informacije dosegljiva:

  • od 8.30 do 11.00 ure in od 11.30 do 15. ure na telefonski št. (01) 724 01 84.
  • Po predhodnem telefonskem dogovoru ali preko e-naslova andreja.flerin.majcen@os-dob.si, je v času vpisa možen tudi osebni vpis v pisarni svetovalne službe na matični OŠ Dob, Šolska ulica 7, z upoštevanjem vseh varnostno higienskih ukrepov in PCT pogoja.

Starši ste po zakonu obvezani vpisati otroka v svojem matičnem šolskem okolišu – na matični šoli OŠ Dob. Starši otrok s stalnim in začasnim bivališčem v našem šolskem okolišu boste prejeli pisno vabilo na vpis.

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v šolski okoliš OŠ Dob:

–   obvezno vpišete otroka pri nas,

–   na izbrano šolo naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. Pri nas boste oddali pisno vlogo najkasneje v dveh tednih po vpisu (interni obrazec je dosegljiv pod zavihkom starši/obrazci). O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Prosimo vas, da hkrati razmislite, če bo vaš otrok potreboval jutranje varstvo ali varstvo po pouku, saj moramo na podlagi prijavljenih otrok pridobiti soglasje Ministrstva za šolstvo za odobritev oddelkov.

Do konca šolskega leta načrtujemo srečanje s starši in po možnosti tudi s šolskimi novinci, o katerem vas bomo pravočasno obvestili. V kolikor nam bodo epidemiološke razmere srečanje v šoli preprečile, ga bomo izvedli virtualno.

Želimo si, da bi vaš otrok doživel prijeten prvi stik s šolo, zato se bomo trudili, da se še pred pričetkom novega šolskega leta srečamo v prostorih šole.