Z učenci 1. triletja smo se odpravili na izlet ob zaključku šolskega leta. Z avtobusom smo se odpeljali proti Litiji. Ogledali smo si oglarsko domačijo Brinovec v Dolah pri Litiji. Tam so se učenci najprej okrepili z okusno toplo oglarsko malico, nato pa jim je oglar predstavil svoj poklic ter povedal vse o oglarjenju in izdelavi kope. Učenci so se lahko preizkusili tudi v žaganju drv, narisali risbo z ogljem in igrali z poučnimi lesenimi igrami.
V rudniku Sitarjevec v Litiji, so nas pričakali škrati in nam na igriv in hudomušen način predstavili poklic rudarja in predstavili sam rudnik (kako izgledajo in kako težke so tamkajšnje kamnine, kakšno je rudarsko orodje, kako se svetijo minerali, predstavili pa so tudi tam značilne glive in netopirje).
Na gradu Bogenšperk so si učenci ogledali posamezne grajske sobe, najzanimivejša je bila poročna dvorana (nekdanja knjižnica). Spoznali so tudi nekaj o življenju in delu Janeza Vajkarda Valvasorja.

Doživeli smo zanimiv in poučen dan.

učiteljice 1. triletja