Kuhinja šole Dob učencem nudi zajtrk, malico, kosilo in popoldansko malico. Obroki so pripravljeni v skladu s smernicami zdrave prehrane. 

Vsi učenci, ki so prijavljeni na kosilo, prejmejo e-ključek, s katerimi se morajo ob vsakem prevzemu kosila evidentirati/skenirati pri delilnem pultu. Če učenci, ki imajo subvencionirano kosilo, tega ne izvedejo, se jim obračuna POLNA CENA KOSILA.

Zajtrk je na voljo učencem, ki pridejo v šolo pred 7. uro zjutraj.

Cena zajtrka je 0,86 EUR.

Cena malice je 1,10 EUR.

Vsem učencem nudimo tudi kosilo, ki ga strežemo od 12.00 do 14.00 ure.

Cena kosila:

1.-3.r      3.00 EUR

4.-9.r      3.50 EUR

Za učence, ki v šoli ostajajo dalj časa, pripravimo tudi popoldansko malico.

Cena popoldanske malice je 0,97 EUR.

Cene prehrane od 01.04.2023 dalje.

PRIJAVE IN ODJAVE PREHRANE

Starši oziroma skrbniki lahko učenca kadar koli prijavite na prehrano, ko izpolnite vlogo. Vlogo lahko dobite v tajništvu šole ali tukaj.

Prijavo na prehrano lahko kadar koli prekličete za nedoločen čas. Preklic prijave morate oddati v knjigovodstvu pisno ali po elektronski pošti. Preklic velja z naslednjim dnem.

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca morate prehrano odjaviti za čas njegove odsotnosti.

Odjave zajtrka in dopoldanske malice se upoštevajo naslednji dan ob predhodni odjavi do 8.00 ure.

Učenci, ki imajo subvencionirano malico, imajo odjavo upoštevano že prvi dan, če je sporočena do 8.00 ure.

Odjave kosila in popoldanske malice se upoštevajo prvi dan, če jih sporočite do 8.00 ure istega dne.

Prosimo vas, da ob odjavi prehrane natančno opredelite čas odsotnosti učenca.

Sprotna prijava in odjava prehrane za naslednji dan je možna od 7.30 do 8.00 ure:

– preko eAsistent-a

– na e-naslov: odjava.prehrane(at)os-dob.si

Zaradi varnosti pred spletnimi zlorabami morate v naslovu elektronske pošte (at) ročno popraviti in zamenjati v znak @

Prilagamo povezavo do natančnih informacij glede upravičencev subvencije prehrane in kriterijev za uveljavljanje subvencije prehrane. Več…

Stališče OŠ Dob do vnosa hrane v šolo

Zakon o šolski prehrani (ZŠolPre-1)

Cenik obrokov šolske prehrane na OŠ Dob in PŠ Krtina