Naziv pravne osebe javnega prava:

Osnovna šola Dob, Šolska ulica 7, 1233 Dob

telefon: 01 724 01 80

e-naslov: tajnistvo(at)os-dob.si

Odgovorna uradna oseba za katalog:

Bojana Rutar, ravnateljica

telefon: 01 724 01 82

e-naslov: ravnatelj(at)os-dob.si

Datum prve objave kataloga: 03.11.2006
Datum zadnje spremembe: 28.10.2019
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: https://www.os-dob.si
Druge oblike kataloga: Tiskana oblika je dostopna v tajništvu na sedežu zavoda.