Za učenca, ki potrebuje dietno prehrano, se šola prilagaja dieti, ki jo predpiše zdravnik specialist, kar pomeni, da morajo starši pridobiti potrdilo in usmeritve za dietno prehrano od zdravnika. V primeru, da potrdila zdravnika ni, se predvideva, da zdravstvo ni prepričano v pozitivne učinke diete in ne želi prevzemati odgovornosti za kakršne koli zdravstvene posledice posebnega prehrambnega režima. Pri alergiji na določeno živilo je dieta z izključitvijo znanega alergena najpomembnejši način življenja. Dietna obravnava poteka individualno za vsakega učenca posebej.

Dolžnosti staršev:

 – opozoriti na prehranske posebnosti učenca z zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra ali Dietne posvetovalnice na Pediatrični kliniki še pred vstopom v šolo (približno mesec pred vstopom) oz. med šolskim letom,

– za vsako novo šolsko leto prinesite novo zdravniško potrdilo,

– pisno javljati spremembe v izvajanju diete razredniku ali vodji prehrane,

– starši dosledno javljajo odsotnost učenca z dietno prehrano razredniku ali poslovni sekretarki,

– v primeru, da otrok diete ne potrebuje več, so starši ravno tako dolžni predložiti Potrdilo o ukinitvi medicinsko indicirane diete za otroka, ki ga ravno tako izpolni in potrdi specialist pediater. 


Več o medicinsko indiciranih dietah si lahko preberete na povezavi: klik


Organizator šolske prehrane je Nastja Klinc (el. naslov: nastja.klinc@os-dob.si).