Šolski okoliš

V šolski okoliš Osnovne šole Dob skupaj s Podružnično šolo Kritina (svetlejše področje na zemljevidu) spadajo kraji: Brezje pri Dobu, Brezovica pri Dobu, Češenik, Dob, Gorjuša, Kokošnje, Krtina, Laze pri Domžalah, Podrečje, Rača, Račni Vrh, Studenec pri Krtini, Škocjan, Sv. Trojica, Turnše, Zalog pod Sv. Trojico, Vir (Litijska ulica, Tkalska ulica in Šaranovičeva ulica št. 1-9, neparne številke med 19 in 35 ter številke od 40 naprej), Žeje in Želodnik.

Znotraj šolskega okoliša Osnovne šole Dob tvorijo kraji Brezje pri Dobu, Krtina, Studenec pri Krtini, Škocjan, Kokošnje in Zalog pod Sv. Trojico za učence 1.– 5. razreda šolski okoliš Podružnične šole v Krtini (področje omejeno s prekinjeno črto).

Prvošolci morajo po zakonu imeti na poti v šolo in domov spremstvo, razen v območju umirjenega prometa, če to dovolijo starši.
Vsi učenci morajo na celotni poti v šolo in domov spoštovati prometne predpise in obvezno hoditi po pločniku, kjer je, in cesto prečkati le na prehodih za pešce, po možnosti semaforiziranih.

S kolesom lahko v šolo prihajajo le učenci iz oddaljenih krajev (Krtina, Gorjuša, Vir, Količevo, Turnše, Češenik in Podrečje), ki imajo opravljen kolesarski izpit in imajo pravilno opremljeno kolo. V skladu z zakonom morajo do 14. leta med vožnjo nositi zaščitno čelado.

Učencem ne dovolimo prihajati v šolo z motornim kolesom.

Načrt šolskih poti

Tehnični del načrta v interaktivni obliki, ki je dostopen na povezavi:

interaktivni zemljevid z vrisanimi nevarnimi točkami

Povezava do JARS za varnost prometa na temo šolskih poti:

https://www.avp-rs.si/preventiva/solske-poti/