ODLOG ŠOLANJA ZA ENO LETO

Otroku se lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo (ZOŠ, 45. člen).

Učencu se med šolskim letom v 1. razredu lahko na predlog staršev oziroma na predlog šolske svetovalne službe ali zdravstvene službe v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

Obrazec predloga za odlog šolanja starši prejmete in izpolnite ob vpisu otroka v šola oziroma je dostopen na spletni strani šole pod zavihkom starši/obrazci.

V primeru potrditve odloga otrok eno leto počaka doma ali v vrtcu, ponoven vpis ni potreben.

Staršem v pomoč:

Pripravili smo vam Priporočila pri spremljanju otroka s poudarkom razvijanja spretnosti na področjih, za katere menite, da bi jih bilo potrebno pri vašem otroku še okrepiti.