KAKO IZRAČUNATE TOČKE ZA VPIS?

Učenci, ki se bodo vpisali na srednje šole, ki bodo omejile vpis, bodo morali zbrati ustrezno število točk.

Točke izračunamo tako, da seštejemo ocene iz vseh obveznih učnih predmetov 7., 8. in 9. razreda.
Če se na spodnji meji znajde več kandidatov z enakim številom točk, se ob soglasju staršev (na obrazcu Prijava za vpis v srednjo šolo) kot kriterij upoštevajo rezultati nacionalnega preverjanja znanja iz slovenščine in matematike oziroma merila, ki jih izbere posamezna srednja šola.

Skupnih maksimalno možnih točk je 175.

Tukaj si lahko s pomočjo Tabele za izračun točk izračunate število svojih do sedaj doseženih točk. Za 9. razred si vpišite ocene, ki ste si jih zastavili kot cilj ob zaključku šolskega leta.

Devetošolci! Imejte veliko motivacije za učenje, dajte vse od sebe, dokažite, da zmorete! Do konca devetletke je še čisto malo časa, splača se potruditi za vsako točko, zato zagrizite v učenje! Pridobili boste ne samo pri delovnih navadah, pač pa  tudi potrebno znanje, ki vam ga ne more nihče vzeti. Hkrati pa si boste le s svojim uspehom prihranili morebitna razočaranja in pritiske vpisu na srednjo šolo.
V pomoč pri vzdrževanju motivacije za dosego zastavljenih ciljev uporabi Mapo učnih dosežkov in izpolni pripravljene delovne liste.