Učenci in starši pri odločanju, izbiri in vpisu v srednje šole potrebujejo pomoč.

Vzemite si čas in natančno preglejte spodaj navedene informacije, zanimive knjige ter uporabne spletne strani. Tekoče informacije lahko redno spremljate na tudi na oglasni deski za karierno usmerjanje (pred pisarno svetovalne delavke).

VKO-točka   Nacionalna koordinacijska točka za vseživljenjsko karierno orientacijo

mojaizbira

Na spletni strani MOJA IZBIRA boste dobili skoraj vse informacije o poklicih in izobraževanju. Podatki so predstavljeni na enostaven in pregleden način, poleg tekstovnih opisov pa je na voljo preko 350 video predstavitev poklicev.

Spletno mesto se osvežuje sproti iz baz podatkov Ministrstva za izobraževanje znanost in šport, Andragoškega centra Slovenije, Obrtne zbornice in ZAvoda RS za izobraževanje. Podatke o šolah pa sproti dopolnjujejo vse srednje šole v Sloveniji.

mikzs

Na spletni strani MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT boste našli Pravilnik o vpisu v srednje šole, merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa, tabelo za izračun točk, arhiv podatkov o vpisu v srednje šolstvo ter obrazce, ki se uporabljajo ob prijavi.

Podrobnosti o srednješolskih izobraževalnih programih si poglejte še na tukaj.

Objava srednješolskih izobraževalnih programov na tej spletni strani obsega sezname, ki vključujejo informacije o sprejetju, začetku izvajanja prenovljenih in izteku nadomeščenih izobraževalnih programov, spremembe ter njihovo vsebino:

a) Splošni del

1. Izobraževalni program

2. Cilji izobraževalnega programa

3. Trajanje izobraževanja

4. Vpisni pogoji

5. Obvezni načini ocenjevanja znanja

6. Pogoji za napredovanje in dokončanje izobraževanja

7. Nacionalne poklicne kvalifikacije

b) Posebni del

1. Predmetnik

2. Izvedba izobraževalnega programa

3. Znanje izvajalcev

4. Katalogi znanja, učni načrti in izpitni katalogi

ess govZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE z veliko pomembnimi informacijami, tudi o aktualnostih na trgu dela in opisih poklicev.

cpiCIPS – CENTER ZA INFORMIRANJE IN POKLICNO SVETOVANJE je del Kariernega središča, ki je namenjen mladini in vsem drugim, ki načrtujete svojo izobraževalno ali zaposlitveno kariero in potrebujete za svoje odločanje prave informacije.

e svetovanjeeSVETOVANJE vam bo s pomočjo spleta pomagalo pri izboru vaše poklicne poti. Razišči svoje interese, lastnosti, zaposlitvene cilje!

dijaski net

Na tej strani boste našli kontaktne podatke vseh srednjih šol v Sloveniji in izobraževalne programe, ki jih le-te izvajajo.

productLogo

Bi radi izvedeli, kateri poklici so za vas najprimernejši?

Interaktivni računalniški program za izbor poklicev (učencem dostop v šoli omogoči šolska pedagoginja in na CIPS-ih – najbližji Urad za delo Domžale).

V šolski knjižnici in pri šolski pedagoginji poiščite naslednje KNJIGE V POMOČ:

pokliciChristopher Maynard: Poklici

Sophie Bordet, Nadine Mouchet, Henri Fellner: O poklicih, moj poklic

moj poklic

padaloRichard n. Bolle: Kakšne barve je vaše padalo?

delo hvali mojstraMarjeta Zorec, Uroš Hrovat:

Poklici. Delo hvali mojstra