Šolska knjižnica nudi knjige za prostočasno branje, za slovensko bralno značko, obvezno domače branje, eko bralno značko ter angleško in nemško bralno značko. Če v knjižnici ne bo dovolj knjig za vse učence, si izposojajte tudi v domžalski ali potujoči knjižnici ali kakšni drugi knjižnici.

Šolska knjižnica se vključuje v celotno vzgojno-izobraževalno delo z motivacijo za branje, izborom knjižnega gradiva in učenjem uporabe knjižnice. Navedene cilje uresničuje knjižničarka Maja Jerič v sklopu ur knjižničnih informacijskih znanj, izvaja pa tudi naslednje aktivnosti: moja najljubša knjiga, mega kviz, razstave v knjižnici, popoldanske pravljične ure, ki se letos imenujejo “Pravljični medvedki”.

V šolski knjižnici se nahaja približno 21000 računalniško obdelanih enot knjižničnega gradiva za učence in učitelje. Naročeni smo na 10 naslovov revij in časopisov, od katerih je 5 naslovov namenjenih učencem. Te lahko učenci berejo v knjižnici.


Urnik šolske knjižnice

Vsak dan razen četrtka
7.30 – 8.00 in 11.30 – 14.30

Ponedeljek: 8.30 – 8.45 (1. razredi)
Torek: 8.30 – 8.45 (2. razredi)
Sreda: 8.30 – 8.45 (1. razredi)

Ob četrtkih je odprta knjižnica na podružnici v Krtina.


Knjižničarka je Maja Jerič; el. naslov maja.jeric2(at)guest.arnes.si


Zaradi varnosti pred spletnimi zlorabami morate v naslovu elektronske pošte (at) ročno popraviti in zamenjati v znak @