Šolska knjižnica nudi knjige za prostočasno branje, za slovensko bralno značko, obvezno domače branje, eko bralno značko ter angleško in nemško bralno značko. Če v knjižnici ne bo dovolj knjig za vse učence, si izposojajte tudi v domžalski ali potujoči knjižnici ali kakšni drugi knjižnici.

Šolska knjižnica se vključuje v celotno vzgojno-izobraževalno delo z motivacijo za branje, izborom knjižnega gradiva in učenjem uporabe knjižnice. Navedene cilje uresničuje knjižničarka Maja Jerič v sklopu ur knjižničnih informacijskih znanj, izvaja pa tudi naslednje aktivnosti: moja najljubša knjiga, mega kviz, razstave v knjižnici, popoldanske pravljične ure, ki se letos imenujejo “Pravljični medvedki”.

V šolski knjižnici se nahaja približno 21000 računalniško obdelanih enot knjižničnega gradiva za učence in učitelje. Naročeni smo na 10 naslovov revij in časopisov, od katerih je 5 naslovov namenjenih učencem. Te lahko učenci berejo v knjižnici.


URNIK ŠOLSKE KNJIŽNICE

Ponedeljek, torek sreda, petek, : 8:00 – 8:20 in 11:30 – 14:30
med odmori in v času pouk

Ob četrtkih je odprta knjižnica na PŠ Krtina.


Knjižničarka je Maja Jerič; el. naslov maja.jeric2(at)guest.arnes.si


Zaradi varnosti pred spletnimi zlorabami morate v naslovu elektronske pošte (at) ročno popraviti in zamenjati v znak @