V spodnji povezavi si lahko ogledate shematski prikaz

Zgradba vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji.

ter Srednje šole v Sloveniji  s kontaktnimi podatki vseh srednjih šol v Sloveniji in izobraževalnimi programi, ki jih le-te izvajajo.

Srednješolski programi v osrednjeslovenski regiji (podatki so iz razpisa za šol. leto 2014/15)

NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Trajanje 2 leti
Pomočnik v biotehniki in oskrbi Biotehniški izobraževalni center LJ – Živilska šola
Pomočnik pri tehnologiji gradnje Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana – Srednja poklicna šola
Obdelovalec lesa Šolski center Ljubljana (Aškerčeva)-Srednja lesarska šola
Preoblikovalec tekstilij Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana
Pomočnik v tehnoloških procesih Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Trajanje 3 leta
Elektrikar SŠ tehniških strok Šiška
Računalnikar SŠ tehniških strok Šiška
Mehatronik operater Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana
Oblikovalec kovin – orodjar Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana
Avtokaroserist Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana
Avtoserviser
 • Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana
 • Srednja šola Domžale – Poklicna in strokovna šola
Izdelovalec oblačil Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana
Klepar – krovec Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana
Instalater strojnih instalacij Srednja šola Domžale – Poklicna in strokovna šola
Zidar Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana – Srednja poklicna šola
Tesar Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana – Srednja poklicna šola
Upravljalec težke gradbene mehanizacije Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana – Srednja poklicna šola
Izvajalec suhomontažne gradnje Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana – Srednja poklicna šola
Kamnosek Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana – Srednja poklicna šola
Pečar – polagalec keramičnih oblog Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana – Srednja poklicna šola
Trgovec
 • Srednja šola Domžale – Poklicna in strokovna šola
 • Srednja trgovska šola LJ
Frizer Srednja frizerska šola Ljubljana
Slaščičar Biotehniški izobraževalni center LJ – Živilska šola
Pek Biotehniški izobraževalni center LJ – Živilska šola
Mesar Biotehniški izobraževalni center LJ – Živilska šola
Mizar Šolski center Ljubljana (Aškerčeva)-Srednja lesarska šola
Administrator Srednja upravno-administrativna šola LJ
Grafični operater Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
Gastronomske in hotelirske storitve SŠ za gostinstvo in turizem v Ljubljani
Bolničar-negovalec Srednja zdravstvena šola LJ
SREDNJE TEHNIČNO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE Trajanje 4 leta
Ekonomski tehnik
 • Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik – Srednja ekonomska šola
 • ŠCPET – Srednja tehniška oz. srednja strokovna šola
 • Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana – Srednja strokovna šola
 • Srednja ekonomska šola (Roška)
 • Ekonomska šola Ljubljana (Prešernova)
 • Srednja upravno-administrativna šola LJ
Vzgojitelj predšolskih otrok
 • Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija LJ
 • Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik – Srednja ekonomska šola
Medijski tehnik Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
Grafični tehnik Srednja medijska in grafična šola Ljubljana
Zdravstvena nega Srednja zdravstvena šola LJ
Gradbeni tehnik Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana – Srednja strokovna šola
Geodetski tehnik Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana – Srednja strokovna šola
Okoljevarstveni tehnik Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana – Srednja strokovna šola
Tehnik mehatronike SŠ tehniških strok Šiška
Tehnik elektronskih komunikacij ŠCPET – srednja tehniška oz. srednja strokovna šola
Elektrotehnik Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana (Vegova)
Tehnik računalništva
 • Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana (Vegova)
 • Srednja šola Domžale – Poklicna in strokovna šola
Živilsko prehranski tehnik Biotehniški izobraževalni center LJ – Živilska šola
Naravovarstveni tehnik Biotehniški izobraževalni center LJ – Živilska šola
Veterinarski tehnik Biotehniški izobraževalni center LJ – Gimnazija in veterinarska šola
Gastronomija in turizem SŠ za gostinstvo in turizem v Ljubljani
Farmacevtski tehnik SŠ za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Tehnik laboratorijske biomedicine SŠ za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Zobotehnik SŠ za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Kozmetični tehnik SŠ za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
Kemijski tehnik Šolski center Ljubljana – Srednja strojna in kemijska šola
Tehnik varovanja Šolski center Ljubljana – Srednja strojna in kemijska šola
Lesarski tehnik Šolski center Ljubljana – Srednja lesarska šola
Strojni tehnik Šolski center Ljubljana – Srednja strojna in kemijska šola
Tehnik oblikovanja SŠ za oblikovanje in fotografijo LJ
Fotografski tehnik SŠ za oblikovanje in fotografijo LJ
Aranžerski tehnik Srednja trgovska šola LJ
Logistični tehnik Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana
Ustvarjalec modnih oblačil Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana
Mehatronik operater Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad-Ljubljana
STROKOVNA GINMAZIJA Trajanje 4 leta
Ekonomska
 • Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik – Srednja ekonomska šola
 • Ekonomska šola Ljubljana (Prešernova)
Tehniška gimnazija
 • Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana (Vegova)
 • Biotehniški izobraževalni center LJ – Gimnazija in veterinarska šola

SPLOŠNO SREDNJE IZOBRAŽEVANJE-

SLOŠNA GIMNAZIJA

Trajanje 4 leta
Gimnazija Ledina
Klasična Gimnazija Poljane
Gimnazija Poljane
Gimnazija Bežigrad

Umetniška – glasbena smer

1. glasbeni stavek,

2. petje-instrument,

3. jazz-zabavna glasba)

Srednja glasbena in baletna šola
Umetniška – plesna smer (balet) Srednja glasbena in baletna šola
Umetniška – plesna smer (sodobni ples) Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija LJ
Umetniška – dramsko gledališka smer Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija LJ
Umetniška – likovna smer SŠ za oblikovanje in fotografijo LJ
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija LJ
Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik – Gimnazija
Srednja šola Domžale – Gimnazija
Zasebna, klasična Zavod sv. Stanislava – Škofijska klasična gimnazija
Zasebna EURO šola Ljubljana
Zasebna Waldorfska gimnazija
Športna Gimnazija Šiška
Gimnazija Šiška
Gimnazija Moste
Gimnazija Litija
Gimnazija Vič
Gimnazija Šentvid
Športna Gimnazija Šentvid
Športna Gimnazija Bežigrad
Šolski center Ljubljana (Aškerčeva) – Gimnazija Antona Aškerca
Gimnazija Jožeta Plečnika (Šubičeva)