Ime dokumentaprenos dokumenta v PDF datoteki
Organigramprenos
Vzgojni načrt šoleprenos
Pravila šolskega reda 2014 2019 2014, 2019
Hišni red in dodatna razlaga k hišnemu reduprenos 1, prenos 2
Pravilnik o denarni pomoči socialno šibkimprenos
Interni pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti na OŠ Dobprenos
Protokol in načrtovanje aktivnosti skladno s higienskimi
priporočili za izvajanje pouka (posodobljeno 12. 2. 2021)
prenos
Poslovnik Sveta zavodaprenos
Katalog javnega značajaprenos
OBVESTILO zaposlenim, staršem otrok in poslovnim partnerjem v zvezi z dajanjem in prejemanjem daril (izvajanje Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 in 26/2011)prenos
Informacija glede neupravičenega slikovnega fotografiranja in snemanjaprenos