Podrobnosti dogodka


NARAVOSLOVNI DAN

 

PROGRAM Merjenje in tehtanje
KRAJ OZ. PROSTOR IZVAJANJA Učilnica za matematiko, učilnica za gospodinjstvo
DAN V TEDNU, DATUM, URA (od-do) 6.10.2022, od 1. do 5. ure, od 8.20 do 12.45
VODJA K. Božak, A. Š. Tomšič
SPREMLJEVALCI (tudi vodja, če je spremljevalec)  
ZUNANJI SODELAVCI /
RAZRED, ODDELEK 6. a
ŠTEVILO UČENCEV 27
ČAS IN KRAJ ZBIRALIŠČA Učilnica za gospodinjstvo
ODHOD avtobusa /
PRIHOD avtobusa /
TRAJANJE (v šolskih urah) 5 ur
Okvirni stroški na učenca /
Malica, kosilo Po jedilniku, brez sprememb
Odgovorna oseba za objavo na spletu K. Božak, A. Š. Tomšič