Zbrali smo veliko število rabljenih oblačil. Vsem, ki ste sodelovali pri zbiranju, se za sodelovanje iskreno zahvaljujemo.