Učenci so po navodilu učiteljice hodili od ene do druge točke in tako dosegli cilj, ki je bil na igrišču ob šoli Krtina. Med potjo smo opazovali jesensko naravo in dozorele poljske pridelke, kulturno dediščino ter obnovili pravila varne hoje v prometu. Del poti smo prehodili po čebelarski učni poti.

Med potjo smo naredili postanek za okrepčilo. Na bližnjem travniku smo si lahko ogledali, kako inštruktorji učijo kandidate spretnosti upravljanja z droni.

Na cilju je sledila težko pričakovana malica in sprostitev na prostornem in bogato opremljenem igrišču.

Čeprav smo bilo malo utrujeni, smo preživeli lep dan. K temu pa je pripomoglo tudi prijetno vreme.