S sklepom ministrice je določeno, iz katerega tretjega predmeta se bo preverjalo znanje z nacionalnim preverjanjem znanja na posamezni osnovni šoli. Tretji predmet, iz katerega se bo letos na naši šoli z nacionalnim preverjanjem znanja preverjalo znanje učencev 9. razreda, je TUJI JEZIK ANGLEŠČINA.

Seznam – izbor tretjega predmeta po šolah si lahko ogledate na uradni strani ministrstva (povezava: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/NPZ/2021_22/NPZ_2022_3predmet_priloga_01092021.pdf

Informacije o NPZ za učence in starše – spletne strani Državnega izpitnega centra (povezava: https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/

Več o NPZ – spletne strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (povezava: https://www.gov.si/teme/nacionalno-preverjanje-znanja/

 

Oznake: