ZAKLJUČNA EKSKURZIJA 1. TRIADE OŠ DOB PROGRAM Ogled Izvoznega rova Rudnika Sitarjevec Litija Voden ogled gradu Bogenšperk Obisk Oglarske domačije Brinovec na Dolah pri Litiji KRAJ OZ. PROSTOR IZVAJANJA Litija, […]

TEHNIČNI DAN NAZIV Kolesarstvo KRAJ OZ. PROSTOR IZVAJANJA matične učilnice, šolska ploščad DAN V TEDNU, DATUM, URA (od-do) Petek, 14. 6. 2024 VODJA Barbara Z. Blaž, Manca Smolnikar SPREMLJEVALCI (tudi […]