Naša šola že nekaj let sodeluje v evropskem projektu šolska shema. To je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki našim otrokom zagotavlja brezplačni dodatni obrok sadja, zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov.

Na šoli smo v ta namen letos izvedli šolski likovni natečaj, kjer so sodelovali učenci iz matične in podružnične šole. Bili so izredno ustvarjalni in dobili smo kar pet nagrajencev.