V okviru Tedna pisanja z roko predstavljamo grafologijo – vedo, ki se ukvarja z analiziranjem pisave (gr. grafein pisati, logia nauk, znanost). Pisava namreč ni le pripomoček za izražanje in sporazumevanje, temveč veliko več.

Pisava nam natančno pokaže, kdo smo.
Medtem ko pišemo, možgani pošiljajo impulze po živčnem sistemu do roke. Vse, kar človek čuti in misli, ko se pisalo dotika papirja, se odrazi v potezah znakov, ki jih piše. Pisava nam zato natančno pokaže, kdo smo: odkrije naš temperament, sposobnosti, inteligenco, naše intimno področje, poklicne sposobnosti, osebno zrelost, način čustvovanja, partnersko ujemanje in še mnogo več. Prazen list papirja je kot prostor, v katerega vstopimo in ga zapolnimo (popišemo). Kdor pozna samega sebe in svoje sposobnosti, pa je gospodar svojega življenja.

Grafolog analizira vzorec pisave, ki je napisan na brezčrtnem papirju in podpisan. Črte so namreč ovire pri svobodnem pisanju/izražanju. Pri delu mora biti zelo natančen, saj v rokopisu pregleda okoli 200 različnih znakov in potez. Opazuje, meri in šteje posamezne črke, razmike med vrsticami, naklon pisave ter vsako črko posebej. Ugotovitve strne v razlago, ki temelji na dobrem poznavanju psihologije.

Uporabnost grafologije
Glede na to, kako veliko izvemo iz analize pisave, je le-ta uporabna na primer v kadrovskih službah za sestavo uspešnih timov in vodstvenih delavcev, v kriminologiji in pravu, ko ugotavlja ponarejanje podpisov ali listin. Analiza rokopisa je lahko dodatna pomoč tudi pri izbiri poklica, saj odkriva talente, sposobnosti ali zavzetost za doseganje ciljev. Priljubljene pa so tudi partnerske analize, ki ugotavljajo, kako se osebi v odnosu ujemata in na katerih področjih lahko prihaja do nesoglasij.   

Hitra samoanaliza pisave

 • močan pritisk na papir  = močno čustvovanje, temperament
 • grške črke = smisel za literaturo in pisanje
 • nečitljiva pisava = hitro mišljenje in odzivanje
 • koti v pisavi = tekmovalnost, jeza
 • zelo velika pisava = egoizem
 • zelo majhna pisava = dobra koncentracija, slabša samozavest

Pišimo (z roko)!

 • da se bodo naši možgani bolje razvijali
 • da si bomo lažje in več zapomnili
 • da bomo bolj tekoče razmišljali in komunicirali
 • da bomo bolj ustvarjalni
 • da bomo bolj povezani s svojimi mislimi in občutki
 • da bomo dalj časa osredotočeni in pozorni
 • da zbistrimo misli

Bilka Demšar Starman