Ob začetku dneva dejavnosti je petošolce PŠ Krtina obiskala policistka Nataša Jančar. Prisotnim učencem je poudarila pomen nošenja čelade,  podala nekaj napotkov za varno vključevanje v promet in opravila pregled koles. Večina koles je ustrezala kriterijem varnega kolesa, zato so učenci na kolesa prilepili nalepko varno kolo v prometu.

V nadaljevanju so bili učenci razdeljeni v tri skupine in pridobivali znanje za pripravo na kolesarski izpit na spretnostnem poligonu, s pomočjo spletnega programa Kolesar in z ogledom izpitne vožnje po kraju.