Učenci v 2.k razredu so postali pravi bralci. V prvem razredu so se naučili velike tiskane abecede, vezati glasove v besede in s tem znanjem naredili prvi korak svojega bralnega potovanja. Če želimo, da bo potovanje dolgo in zanimivo, moramo stopati naprej in naprej in naprej. Da bi bil vsak naslednji korak malo lažji in poskočnejši, so otroci dobili svoje bralne knjižice. Pravzaprav so to zvezki. V knjižice smo jih spremenili mi. Vanje otroci zapisujejo svoje bralne dosežke. Zvezke so dobili v dar od Centra za slovenščino kot drugi in tuji jezik.

Naj bo bralno potovanje polno zanimivih dogodivščin v družbi Groznovilce, škratov, drobne miške, volka in drugih prebivalcev domišljijskega sveta.

 

Oznake: