V šolskem letu 2022/2023 se bo pouk začel v četrtek, 1. 9. 2022, ob

9.30 za PRVOŠOLČKE na matični šoli.

10.30 za PRVOŠOLČKE na podružnični šoli.

8.20 za vse učence od 2. do 9. razreda.

Prvošolčki pridejo v spremstvu svojih staršev in počakajo pri zunanjem vhodu za 1. triado (pri šolskem igrišču). S seboj prinesejo vse šolske potrebščine in copate.

Učenci od 2. do 9. razreda s seboj prinesejo šolske copate in šolske potrebščine po urniku za četrtek. Urnik bo na spletni strani šole objavljen najkasneje v torek, 30. 8. 2022.

Učenci od 2. do 5. razreda počakajo pri vhodu za 1. triado (pri šolskem igrišču),

učenci od 6. do 9. razreda pa pri glavnem šolskem vhodu.


V četrtek, 1. 9. 2022, ne bo jutranjega varstva, zajtrka in prvega jutranjega prevoza,

ker se za vse učence od 2. do 9. razreda pouk začne ob 8.20.

(Vozni redi šolskih prevozov)

Vsi učenci od 1. do 9. razreda bodo imeli v šoli dopoldansko malico,

prijavljeni učenci od 2. do 9. razreda pa tudi kosilo in popoldansko malico.