Povezava do ankete o zadovoljstvu s šolsko prehrano 2023/24

Analiza ankete o zadovoljstvu s šolsko prehrano na OŠ Dob in PŠ Krtina 2022/23.

Povezava do analize ankete o zadovoljstvu s šolsko prehrano na OŠ Dob in PŠ Krtina.