Vozni redi šolskih prevozov ostajajo enaki (vozni redi šolskih prevozov od 1 . 4. 2022 dalje).

Zaradi trenutne zapore ceste na Količevem bo šolska avtobusna postaja v Turnšah pri kmetiji Pečnik.


Vozni redi šolskih prevozov od 1 . 4. 2022 dalje (1. odhod z avtobusne postaje matične OŠ Dob bo ob 13.10 ter ob 13.30 s postaje PŠ Krtina)


Učenci so dolžni priti na avtobusno postajo najmanj 5 minut pred predvidenim prihodom avtobusa.

Vse šolske prevoze izvaja podjetje Avtobusni prevozi Stanko Šinkovec s.p.; telefon: 041-688-907

Pridružujemo si pravico do sprememb avtobusnih linij v primeru višje sile.


Pojasnilo za učenčev kasnejši prihod iz šole (učenec – vozač)

Vsak učenec ima svoj individualni urnik in zgodi se, da zaradi izvedbe vseh obveznih vsebin in razširjenega programa, na avtobus od oktobra dalje prihaja več učencev.

V takih slučajih moramo pri prevozu kot tudi pri drugih stvareh, po navodilu Občine Domžale, ravnati varčno in gospodarno.

Prevoznik s prvo vožnjo opravi krajšo relacijo, tako imenovano krajšo zanko, in nato še daljšo vožnjo, da se lahko varno odpeljejo domov vsi učenci.

Učenci do odhoda na drugo, daljšo vožnjo počakajo skupaj z učiteljem.