ime dokumentaprenesi PDF
Organigramprenos
Vzgojni načrt šoleprenos
Pravila šolskega reda 2014, 2019, 2022 2014 2019
2022 (ležeče)
2022 (pokončno)
Hišni redprenos
Pravilnik o denarni pomoči socialno šibkimprenos
Interni pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti na OŠ Dobprenos
Protokol in načrtovanje aktivnosti skladno s higienskimi
priporočili za izvajanje pouka (posodobljeno 30 08. 2022)
prenos
Poslovnik Sveta zavodaprenos
Katalog javnega značajaprenos
OBVESTILO zaposlenim, staršem otrok in poslovnim partnerjem v zvezi z dajanjem in prejemanjem daril (izvajanje Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 in 26/2011)prenos
Informacija glede neupravičenega slikovnega fotografiranja in snemanjaprenos
Protokol ob zaznavi in za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih zavodihprenos
Izjava o dostopnostispletna stran
Pravilnik šolskega skladaprenos