V letošnjem šolskem letu 2022/2023 bo šola ponovno sodelovala v evropskem projektu – šolski shemi razdeljevanja sadja, zelenjave in mleka.

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov.

Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.

Učenci 4. razreda so izdelali plakat, s katerim bomo obvestili javnost o namenu. Spodaj lahko vidite, da že visi na vidnem mestu v šoli.

Več o sami shemi si lahko preberete na:

https://www.gov.si/teme/solska-shema-sadja-zelenjave-in-mleka/