Bralna značka je prostovoljno branje knjig. Tak način branja poteka samo v Sloveniji že več kot 40 let in se vanj vključujejo vsi slovenski osnovnošolci.

Namen branja je prostovoljno poseganje po leposlovnih in strokovnih knjigah, preko katerih si učenci bogatijo besedni zaklad, spoznavajo svet okrog sebe, se vživljajo v književne osebe in s pomočjo njih razrešujejo morebitne svoje težave. Branje se prične 17. septembra in traja do 2. aprila.

Začetek- 17. september- rojstni dan in dan smrti slovenskega pisatelja Franceta Bevka (1890- 1970 ).


ZA OSVOJITEV BRALNE ZNAČKE  JE POTREBNO PREBRATI

 

– v 1., 2., 3., 4. in 5. razredu 4 knjige

 

– v 6. in 7. razredu 5 knjig

 

– v 8. in 9. razredu 6 knjig


Seznam knjig


17. september – dan zlatih knjig, uradni začetek Bralne značke v š. l. 2021/22

17. september – dan zlatih knjig, je dan rojstva in smrti pisatelja Franceta Bevka in uradni začetek branja za bralno značko. Kot že nekaj let, je tudi letos Društvo Bralna značka Slovenije poskrbelo za obdaritev prvošolcev. Letos bodo razdelili slikanico Ponikalnice (avtorja Miroslava Košute in z ilustracijami Suzi Bricelj) in sicer prav vsem prvošolcem v Sloveniji ter slovenskim otrokom zunaj slovenskih meja. Nekaj izvodov bo ostalo v šolski knjižnici in pričakalo bralce naslednjih generacij.

Branje za bralno značko je vsesplošno slovensko kulturno gibanje in prostovoljna dejavnost, ki učence spodbuja k branju in dviga bralno kulturo. Osnovni cilj branja za bralno značko je vzgojiti bralca, ki bo rad bral vse življenje.

Na naši šoli že vrsto let beremo za bralno značko in tako bo, verjamemo, tudi v tem šolskem letu. Pričetek branja smo običajno pričeli prav 17. septembra in tako bo tudi letošnje šolsko leto.

Vesel dan zlatih knjig!