Informacije o obdelavi osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov: Maja Krivec, univ. dipl. prav.

Obrazecprenos obrazca
Pravica do ugovoraobrazec
Prijava kršitve varstva osebnih podatkov (prijava DPO)obrazec
Zahteva za izbris podatkovobrazec
Zahteva za omejitev obdelaveobrazec
Zahteva za popravek podatkovobrazec
Zahteva za prenosljivost podatkovobrazec
Zahteva za seznanitev z lastnimi osebnimi podatkiobrazec