ČLANI SVETA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE DOB
Ime in priimek:Funkcija v Svetu zavoda:
Damijana Križnik Vrhovecpredstavnica šole ─ predsednica Sveta zavoda
Nina Bürgerpredstavnica šole
Barbara Černčičpredstavnica šole
Tina Jerkičpredstavnica šole
Andreja Šuštaršič Tomšičpredstavnica šole
Feliks Lampretpredstavnik Občine Domžale
Franci Rahnepredstavnik Občine Domžale
Dušan Smolnikarpredstavnik Občine Domžale
Katrin Oražempredstavnica staršev
Primož Primožičpredstavnik staršev
Sašo Seljakpredstavnik staršev

Poslovnik Sveta zavoda