ČLANI SVETA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE DOB
Ime in priimek:Funkcija v Svetu zavoda:
Lucija Šarcpredstavnica šole ─ predsednica Sveta zavoda
Anja Kokaljpredstavnica šole ─ namestnica predsednice Sveta zavoda
Karmen Bankopredstavnica šole
Barbara Kalšek Šumahpredstavnica šole
Barbara Vidmarpredstavnica šole
Tilen Blažkopredstavnik Občine Domžale
Nataša Dovič Krašovecpredstavnica Občine Domžale
Feliks Lampretpredstavnik Občine Domžale
Gregor Cerarpredstavnik staršev
Primož Primožičpredstavnik staršev
Sašo Seljakpredstavnik staršev

Poslovnik Sveta zavoda