Lokacija/kabinet:Telefonska št.:
Matična šola
Tajništvo01 724 01 80
Ravnateljica in pomočnica ravnateljice01 724 01 82
Zbornica01 724 01 83
Svetovalna služba01 724 01 84
Računovodstvo01 724 01 85
Obračun položnic / odjava prehrane01 724 01 86
Vodja šolske prehrane07 057 63 73
Kuhinja01 724 01 87
Knjižnica01 724 01 88
Računalništvo01 724 01 89
Hišnik01 724 01 90
Kabinet DSP01 724 01 91
Kabinet 1. triade in DSP01 724 01 92
Kabinet 4. in 5. razreda01 724 01 93
Kabinet angleškega jezika01 724 01 94
Kabinet glasbe in gospodinjstva01 724 01 95
Kabinet slovenščine in zgodovine01 724 01 96
Kabinet likovne in DKE01 724 01 97
Kabinet fizike in matematike01 724 01 98
Kabinet geografije in nemščine, naravoslovja in kemije01 724 01 99
Organizirano podaljšano bivanje (OPB)07 055 17 51
07 067 34 72
PŠ Krtina
Zbornica01 724 91 44
Vodja podružnice07 071 90 84
Organizirano podaljšano bivanje (OPB)07 071 90 84