Urniki so dostopni na povezavi spletne aplikacije eAsistent.