Seznam nadomeščanj je dostopen na povezavi spletne aplikacije eAsistent.