Podrobnosti dogodka

  • Datum:
  • Kategorije:

SOBOTNE DELAVNICE ZA VEDOŽELJNE UČENCE

ZA RAZREDE:  6.r, 9.r – NADARJENI UČENCI (+ IZBRANI)

PROGRAM Delavnice za vedoželjne učence
KRAJ OZ. PROSTOR IZVAJANJA OŠ Dob, okolica OŠ Dob
DAN V TEDNU, DATUM, URA (od-do) SOBOTA, 30. 9. 2023 (9.00 do 11.30)
VODJA Sonja Najman Vedenik
SPREMLJEVALCI (tudi vodja, če je spremljevalec) Sonja Najman Vedenik, Karmen Uranič
ZUNANJI SODELAVCI
RAZRED, ODDELEK 6.a, 6.b, 6.c, 9.a, 9.b
ŠTEVILO UČENCEV bo znano po prijavah
ČAS IN KRAJ ZBIRALIŠČA v šoli
ODHOD avtobusa
PRIHOD avtobusa
TRAJANJE (v šolskih urah) 3 šolske ure
Okvirni stroški na učenca šolsko sadje
Malica, kosilo