ŠPORTNI/KULTURNI/NARAVOSLOVNI/TEHNIŠKI DAN/ ŠOLA V NARAVI/TABOR PROGRAM Naravoslovni dan KRAJ OZ. PROSTOR IZVAJANJA Živalski vrt Ljubljana DAN V TEDNU, DATUM, URA (od-do) Petek, 6.10. 2023, od 8.20 do 12.45 VODJA Nina […]

ŠPORTNI DAN PROGRAM Orientacijski pohod KRAJ OZ. PROSTOR IZVAJANJA Dob – Krtina – Dob DAN V TEDNU, DATUM, URA (od-do) petek, 6. 10. 2023, od 8.20 – 12.45 VODJA Jadranka […]

ŠPORTNI DAN PROGRAM ŠPORTNE IGRE KRAJ OZ. PROSTOR IZVAJANJA IGRIŠČE ZA ŠOLO DAN V TEDNU, DATUM, URA (od-do) petek, 6. 10. 2023 (8.20-12.45) VODJA Lara Bezovšek SPREMLJEVALCI (tudi vodja, če […]

TEKMOVANJE NAZIV TEKMOVANJE HITRI LONČKI (Male sive celice) KRAJ OZ. PROSTOR IZVAJANJA RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana DAN V TEDNU, DATUM, URA (od-do) petek, 6.10. 2023 od 13.45 do 15.00 […]