V letošnjem letu so učenci interesne dejavnosti FIRST LEGO Liga, pod mentorstvom Tomaža Bračiča, sodelovali pri projektu FLL in se v soboto, 27. 1. 2024, udeležili regijskega tekmovanja.

Učenci Jure Pogačar, Luka Šumiga, Urban Hribar in Matevž Bračič so odlično zastopali našo šolo. Za svoje delo bodo prejeli BRONASTO PRIZNANJE.

Na spodnji povezavi si lahko pogledate utrinke s tekmovanja:

https://www.facebook.com/media/set?vanity=superglavce&set=a.800275362146391y


Kaj je FIRST® (For Inspiration and Recognition of Science and Technology) LEGO® liga?

Mednarodni interdisciplinarno raziskovalni program, vsako leto nov izziv – projekt, ki se zaključi s turnirji in festivali. Osnova programa sta raziskovanje in robotika, posebnost vzgoja in izobraževanje v skladu z vrednotami programov FIRST, s katerimi udeleženci usvajajo veščine za 21. stoletje. Program se deli na tri kategorije: Discover za otroke od 4. do 6. leta, Explore od 6. do 10. leta in Challenge od 10. do 17. leta.

Odlično koncipiran program FLL predstavlja učiteljem, profesorjem in odraslim učinkovito orodje, s katerim navdušujemo otroke in mladino za učenje, raziskovanje, jim približujemo STEM poklice, učimo prepoznavanja in reševanja problemov, podjetnosti, spodbujamo ustvarjalnost, sodelovanje, deljenje znanj, izkušenj, navajamo na kritično razmišljanje, primerno komunikacijo in poudarjamo skupinsko delo – veščine, ki jih bodo naši otroci zagotovo zelo potrebovali v življenju in na poklicni poti. Učijo se uporabe sodobnih tehnologij v koristne, humane namene.

FLL je veliko več kot tekmovanje iz robotike.

Kombinacija nalog učence spodbuja, da kompleksne naloge rešujejo na ustvarjalen način, pri čemer uporabljajo robotska orodja iz programa Lego Education. Orodja so zasnovana tako, da omogočajo relativno enostaven prenos ideje v končni izdelek, čeprav morajo mladi pri tem izdelati tako strojno kot tudi programsko opremo, torej sestaviti in sprogramirati robota. Celoten program in tekmovanja so zastavljena s ciljem, da udeleženci izkusijo in spoznajo vse korake resničnega procesa razvoja izdelka, bodisi fizičnega bodisi kot storitve: reševanje problema v omejenem časovnem območju, z nezadostnimi sredstvi in neznanimi konkurenti. First Lego liga je tako majhen mikrokozmos čisto resničnega poslovnega življenja v vseh njegovih pogledih.

Skupina strokovnjakov izbere vsako leto novo temo, in sicer je to eden od aktualnih globalnih izzivov. V sezoni 2023/24 je izziv, kako si lahko pomagamo s tehnologijo in umetnostjo, da bi pritegnili druge ali še povečali njihovo zanimanje za tisto, kar radi počnemo. Najprej so opredelili določen problem povezan z izbranim hobijem ali konjičkom, nato so ta problem raziskali in poiskali različne ideje za rešitve, ki so jih nato oblikovali v rešitev, ki bi ljudem pomagala spoznati izbrani hobi. Rešitev so predstavljali izbranim skupinam, pridobivali povratne informacije in jo izboljševali. Svojo rešitev predstavljajo tudi na tekmovanjih.

Prijavljene ekipe se po večmesečnem delu lahko udeležijo regijskih turnirjev-tekmovanj, kjer predstavijo svoje delo, sebe, šolo in dobijo koristne povratne informacije. Na tekmovanju predstavijo 4 enakovredne dele FLL-ja – inovacijski projekt, zasnovo robota, ki svojo učinkovitost pokaže na tekmi robotov in temeljne vrednote.