V letošnjem šolskem letu smo se v okviru glasbenih ustvarjalnic, ki so jih obiskovali učenci 4. in 5. razredov, pod mentorstvom učiteljice Barbare Vidmar, s stanovalci Medgeneracijskega centra Bistrica družili, skupaj ustvarjali in delovali v okviru projekta POZDRAV PTIC MIRU.

Glavni cilji projekta so:

–          razvijanje socialnih veščin za strpno sobivanje in oblikovanje kulturnega dialoga,

–          razvijanje državljanskih kompetenc,

–          aktivno vključevanje v spreminjanje družbenega življenja,

–          spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja.

Z učenci smo v MGC Bistrica prihajali enkrat mesečno. Skupaj smo pripravili glasbene in ustvarjalne delavnice, kot končni izdelek pa pripravili predstavo z naslovom Kdo je napravil Vidku srajčico, ki smo jo zaigrali v petek, 16. 6. 2023, in tako sklenili skupna ustvarjanja v letošnjem šolskem letu. Zelo se veselimo našega sodelovanja tudi v prihodnje.

 

Oznake: