Spoštovani starši, sodelavke, sodelavci, prijatelji šole,

na naši šoli že več let deluje šolski sklad, katerega osnovni namen je poskrbeti za socialno šibke učence naše šole in finančno pomagati njihovim staršem, ob tem pa šolski sklad skrbi tudi za posamezne nadstandardne projekte naše šole in nagrajevanje učencev.

V preteklih letih smo vsem staršem, ki so pomoč potrebovali, pomagali pri plačilih šolskih potrebščin, dni dejavnosti, šol v naravi, taborov, ekskurzij in ostalega.

Denarna sredstva zbiramo na različnih dogodkih, ki jih organiziramo (sejmarjenje, praznični koncert, zbiranje odpadnega papirja …). S sredstvi skrbno in odgovorno upravlja Upravni odbor šolskega sklada OŠ Dob.Podrobnejše informacije o financah šolskega sklada lahko spremljate na šolski spletni strani http://www.os-dob.si/solski-sklad/.

S spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (135. člen ZOFVI-M, Ur. l. RS št. 172/21) imamo sedaj možnost pridobiti sredstva tudi iz dela dohodnine, ki ga lahko nakažemo vsi zaposleni in vsi starši, ki smo davčni zavezanci v Republiki Sloveniji.  

Zaradi donacij, namenjenih od dohodnine, davčne zavezanke in zavezanci ne bomo plačali višje dohodnine. Znesek je namreč prispevek, ki ga država od davka na dohodek namenja za organizacije splošnokoristnega namena. Do konca tekočega leta se lahko odločimo, komu in v kakšnem deležu bomo prispevali del naše dohodnine za tekoče leto, in o tem obvestimo davčno upravo. Če svoje odločitve iz prejšnjega leta ne bomo spreminjali, nam ni treba storiti ničesar.

Davčni zavezanci lahko posameznemu upravičencu namenimo 0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 % ali 0,5 % dohodnine, seštevek vseh pa ne more presegati 0,5 % dohodnine. Šolskemu skladu Osnovne šole Dob lahko namenimo največ 0,3 %.

To lahko storimo zelo enostavno na dva načina, in sicer:

ali

  • izpolnimo obrazec ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije s podatki, ga natisnemo in podpišemo ter ga najkasneje do 23. 12. 2022 prinesemo/pošljemo v tajništvo Osnovne šole Dob ali ga vaš otrok odda razredničarki, lahko pa ga tudi sami pošljemo ali odnesemo na Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Obrazec s podatki upravičenca je dostopen tudi na spletni strani šole. Hkrati vas obveščamo, da sena Osnovni šoli Dob zavedamo pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so osebni podatki pri nas zaščiteni. Osebne podatke, ki nam jih boste posredovali z izpolnjeno in oddano vlogo (zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije),

 

Oznake: