V petek 14.10.2022 smo v okviru izbirnega predmeta organizmi v naravnem in umetnem okolju z učenci sedmih razredov in zaposlenimi podjetja AstraZeneca posadili 30 sadik medovitih rastlin (materina dušica, dobra misel, mačja meta, rman, okrasni luk) v našem šolskem okolišu.

Čebelarska zveza Slovenije je kot pobudnica projekta Dan sajenja medovitih rastlin predstavila javnosti širši pomen sajenja medovitih rastlin v spomladanskem in jesenskem času za naše čebele: da bodo čebele imele tudi v prihodnje zagotovljen vir hrane in s tem nemoteno opravljale pomembno nalogo v naravi – opraševanje.

AstraZeneca je ta projekt podprla kot tudi pristopila z donacijo sadik medovitih rastlin, ki se bodo sadile po čebelarskih krožkih, ki so v letu 2022 dosegli najboljše rezultate na tekmovanju mladih čebelarjev. Poleg tega pa na posameznih čebelarskih krožkih sodelujejo tudi zaposleni podjetja AstraZeneca, ki so skupaj z otroki posadili te sadike, saj se tudi zaposleni zavedajo pomena ohranjanja našega skupnega prostora za prihodnje rodove.

 

Oznake: