V 1.k razredu smo se letos pridružili projektu Eko šole Krožno gospodarstvo in oblikovalski izziv. Krožno gospodarstvo je temeljna usmeritev EU in Slovenije za prehod v zeleno in nizkoogljično družbo. Načela krožnosti naj bi usmerjala razvoj vseh področij človekovega delovanja, od razvoja tehnologij, izdelkov, proizvodnje, potrošnje, biogospodarstva, turizma in drugih.

Kot cilj smo si zadali raziskovanje in podpiranje trajnostnih izdelkov, ozaveščanje ter udejanjanje krožnosti v šoli in doma.

Del projekta je Oblikovalski izziv: naredimo bolje – oblikujmo trajnostno, oblikujmo za krožno gospodarstvo. Gre za spodbujanje k razmišljanju o rešitvah in izdelkih, ki omogočajo ponovno uporabo, popravilo, obnovo, ponovno izdelavo ali spremembo namena uporabe. Oblikovanje po načelih krožnega gospodarstva (9R) je med glavnimi izzivi trajnostne prihodnosti, saj potrebujemo rešitve, s katerimi podaljšujemo življenjsko dobo izdelkov in snovem v njih.

Ker smo v zbiralni akciji zbrali veliko rabljenih oblačil, smo se odločili, si za material izberemo kar oblačila. Vsak otrok si je izbral majico. Majice smo s šivalnim strojem oblikovali v kvadrat ter odrezali rokave. Za polnilo smo uporabili polnilo za prešite odeje. Gre za ostanke polnila, ki smo ga nekoč dobili v dar od šivilje. Kvadrat smo nato zašili še po spodnjem robu majice. Da se polnilo v notranjosti ne bi premikalo in pri pranju izgubilo obliko, smo na blazino prišili še gumbe. Tudi gumbe smo dobili v dar ob koncu proizvodnje.

Otroci so se pri predelavi majice učili o možnostih ponovne uporabe, urili so se v različnih ročnih spretnostih ter na koncu občutili veliko zadovoljstvo, ko so se na svoj izdelek tudi usedli. 

 

Oznake: