Dodatna pojasnila k okrožnici, št. 603-1/2021/97 z dne 12. 11. 2021, objavljeni na portalu MIZŠ, dne 13. 11. 2021 (prenos okrožnice MIZŠ z dodatnimi pojasnili, št. 603-1/2021/98 z dne 16. 11. 2011).