Navodila za 1. šolski dan – ogled in prenos obvestila

Okrožnica MIZŠ (Odlok o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu)

Posodobljen protokol in načrtovanje aktivnosti (skladno z novimi higienskimi priporočili NIJZ)

Šolski urnik – povezava

Avtobusni prevozi za prvi šolski dan, 1. 9. 2021ogled in prenos voznega reda

Jedilniki