Podrobnosti dogodka


NARAVOSLOVNI DAN
PROGRAM Zasvojenost s sodobnimi tehnologijami
KRAJ OZ. PROSTOR IZVAJANJA OŠ Dob
DAN V TEDNU, DATUM, URA (od-do) Ponedeljek, 6. 6. 2022, od 8.20 do 12.45
VODJA A. Š. Tomšič
SPREMLJEVALCI (tudi vodja, če je spremljevalec) Andreja Š. Tomšič, B. Černčič, Tina Jerkič
ZUNANJI SODELAVCI SAFE.SI
RAZRED, ODDELEK 7. a, 7. b
ŠTEVILO UČENCEV 53
ČAS IN KRAJ ZBIRALIŠČA Učilnica GUM in GOS
TRAJANJE (v šolskih urah) 5 ur
Okvirni stroški na učenca Stroški predavanja
Malica, kosilo Malica v šoli
Odgovorna oseba za objavo na spletu Andreja Š. Tomšič