Podrobnosti dogodka


NARAVOSLOVNI DAN
PROGRAM SPOLNOST IN BOLJŠA SAMOPODOBA
KRAJ OZ. PROSTOR IZVAJANJA Učilnice gos, lik- zgo
DAN V TEDNU, DATUM, URA (od-do) Ponedeljek, 12. 12. 2022
VODJA Andreja Šuštaršič Tomšič in Andreja Flerin Majcen
SPREMLJEVALCI (tudi vodja, če je spremljevalec) /
ZUNANJI SODELAVCI /
RAZRED, ODDELEK 8. b
ŠTEVILO UČENCEV 25
ČAS IN KRAJ ZBIRALIŠČA Učilnica gos
ODHOD avtobusa /
PRIHOD avtobusa /
TRAJANJE (v šolskih urah) 5 ur
Okvirni stroški na učenca /
Malica, kosilo /
Odgovorna oseba za objavo na spletu Andreja Š. Tomšič, Andreja Flerin Majcen