Podrobnosti dogodka


NARAVOSLOVNI DAN
PROGRAM Obisk Prirodoslovnega muzeja
KRAJ OZ. PROSTOR IZVAJANJA Prirodoslovni muzej, Ljubljana
DAN V TEDNU, DATUM, URA (od-do) Četrtek, 13. 4. 2023
VODJA Andreja Š. Tomšič
SPREMLJEVALCI (tudi vodja, če je spremljevalec) Andreja Š. Tomšič, Suzana Fučec, Jasna Zorenč, Barbara Burger Mansutti, Blanka Kren
ZUNANJI SODELAVCI Sodelavci Prirodoslovnega muzeja
RAZRED, ODDELEK 9. a, 9. b, 9. c
ŠTEVILO UČENCEV 22+22+21= 65 + 5 spremljevalcev
ČAS IN KRAJ ZBIRALIŠČA OŠ Dob, 8.20
ODHOD avtobusa 8.20
PRIHOD avtobusa 13.30
TRAJANJE (v šolskih urah) 6 ur
Okvirni stroški na učenca 7 eur + stroški prevoza
Malica, kosilo Popotna malica, kosilo v šoli
Odgovorna oseba za objavo na spletu A.     Š. Tomšič